Обща информация

Регионалната колегия на БАЗ – Видин е учредена на 02.04.2019 г. на основание ЗСОМСААМСЗПФ на събрание организирано и ръководено от РЗИ-Видин.

РК на БАЗ Видин е юридическо лице – регионална структура на съсловната организация на зъботехниците в България.
Код по БУЛСТАТ: 177286117

Колегията управлява своята дейност на територията определена в Приложението към гл.23 , ал.1 от закона. (общини Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене)

На осонование чл.3 от закона всички зъботехници ,които упражняват професията зъботехник задължително членуват в колегията,а тези които не упражняват професията могат да членуват доброволно.

 

Към настоящия момент в колегията членуват 16 редовни зъботехника.

 

Членски внос

Членският внос, гласуван на Конгреса на БАЗ, е в размер на 2% месечно от минималната работна заплата за страната и се заплаща до края на месец март на текущата година. За 2021 г. той е 156 лева, изчислен върху 650 лева.

Поради създалата се обстановка с Ковид-19, Националният съвет взе решение да намали ежемесечния членски внос за 2021г. от 13 лв. на 10 лв. или общо в размер на 120 лв. за отчетната 2021г.

 

БАНКОВА СМЕТКА

Банкова сметка на Регионална колегия гр. Видин:
IBAN: BG88STA93000026328089
Банка ДСК – ЕАД

В полза на Регионална колегия на Българска асоциация на зъботехниците – Видин
С основание за плащане: Трите имена – Членски внос

Контакти

Адрес

ул. „Патриарх Евтимий“ 34, 3702

Регионален председател

+359 898 382 099

Имейл

office-vidin@baz.bg

Новини

Структура

Константин Петков

Председател

 • Заместник председател: Георги Шеретски

  Секретар: Перуника Аврамова

  Членове:

  1. Полина Лонгинова
  2. Илияна Маркова
 • Контролна комисия:

  Председател: Роберт Енев

  Членове:

  1. Тихомир Бориславов

  Комисията по професионалнна етика:

  Председател: Владимир Петков

Обучения и курсове

За актуални куросове и обучения моля изпратете запитване на емайл: office-vidin@baz.bg или ни се обадете на телефон +359 898 38 20 99

Полезни връзки